TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
12 Ocak 2022

  • WhatsApp Image 2021-12-30 at 14.31.39.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-12-30 at 14.31.41.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-12-30 at 14.31.43.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-12-30 at 14.31.43 (1).jpeg
TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ;


         Birleşmiş Milletler’in ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 2030 ve 2050 yılı hedeflerine ulaşılması için Emniyet   Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlarının geniş katkılarıyla   hazırlanan 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem  Planı’nın uygulanmasına ilişkin 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 03.02.2021 tarihinde Resmi Gazete’  de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan genelge doğrultusunda hazırlanan “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve
2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı konulu ve 2021/2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında; 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planının  izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Karayolu Trafik Güvenliği Strateji İzleme ve Yürütme Kuruluna bağlı 7  ayrı (Öncelikli Alanlar, Trafik Güvenliği Yönetimi, Alt yapı, Araçlar, Eğitim, Denetim, Kaza Sonrası Müdahale)  Karayolu Trafik Güvenliği İhtisas Grubu oluşturulmuştur.
İhtisas grupları ile yapılan çalışmada trafik kazası yaralılarının müdahale protokolünün geliştirilerek acil servisleri olan tüm sağlık tesislerinde uygulamaya geçirilmesi amacıyla müdahale protokollerinin düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.Kararlaştırılan  protokol eğitimleri hastanemiz  acil servisinde halen aktif görev yapmakta olan personellerimize  (acil tıp uzmanı, acil tıp asistanı, pratisyen hekim, acil tıp teknisyeni, ambulans ve acil Bakım teknikerleri (paramedik), hemşireler, ebeler, toplum sağlığı memurları, acil tıp teknisyenleri )  Hastanemiz Acil Tip Uzmanı Dr.Engin ÖZTÜRK tarafından,Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi Konferans Salonunda 27-28-29/Aralık/2021 arası üç gün süreyle saat:09:30 ile 12:30 arasında “TRAFİK GÜVENLİĞİ” eğitimleri verilmiştir.Eğitime katılan tüm acil servis çalışanlarına katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.