Kalite Direktörlüğü
05 Nisan 2022

KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ

 

Hastanemiz Kalite Direktörlüğü 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı “ Sağlıkta Kalitenin geliştirilmesi ve  Değerlendirilmesine dair Yönetmelik” ve 14.03.2020 tarih ve E.474 sayılı makam onaylı Sağlıkta Kalite Standartları sürüm 6 çerçevesinde gerekli işi ve işlemleri yürütmektedir. Buna göre;

  • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
  • Öz değerlendirmeleri yönetir.
  • İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi ) yönetir.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
  • Düzeltici, önleyici faaliyetler sürecini yönetir.
  • Sağlıkta kalite standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

 

Dr.Gülay Topçu Şahin

Başhekim Yardımcısı

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Kalite ve Verimlilik Birim Sorumlusu

                                                                                                                                                   F.Deniz Kurnaz

                                                                 Gamze Koşgin                          Esra Acar                                  Seda Paliça                                               Esra Özlen