Kamu Hizmet Standartları Tablosu
17 Şubat 2020

 

AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO:

HİZMETİN ADI:

İSTENİLEN BİLGİ/ BELGELER:

HİZMETİN SUNULMA SÜRESİ (EN GEÇ):

1

Poliklinik muayenesi

T.C. Kimlik Kartı (15 yaş üzeri için fotoğraflı), adres ve telefon bilgileri beyanı, ücretli hastalar için vezne makbuzu

*MHRS Randevulu Hastalarda 30 dk.

*Ayaktan Muayene Hastalarında 2 saat

2

Hasta yatışı

T.C Kimlik Numaralı Kimlik, Hastane Giriş Kağıdı (İlgili poliklinik tarafından verilir.)

*Hekim yatış kararından sonra en geç 2 saat

3

Diyabet Okulu

Dahiliye Poliklinik Muayenesinden sonra Diyabet Tanısı alan hastalar

Eğitim tarihi belirlendikten sonra 7 saat

4

Evde Sağlık Hizmeti

*444 38 33 nolu çağrı merkezi aranıp kayıt yapılması,

*T.C. Kimlik Kartı

 

24 saat

5

BT (Tomografi çekilmesi)

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 10 iş günü

Rapor:Tetkikin yapıldığı gün hariç en geç 3 iş günü)

6

MR (Manyetik Rezonans)

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu:Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 10 iş günü

Rapor:Tetkikin yapıldığı gün hariç en geç 3 iş günü

7

Mamografi

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 1 iş günü

Rapor: Çekimden hemen sonra.

8

Ultrason Çekilmesi

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 3 iş günü.

(Meme USG; tetkikin istendiği günden itibaren en geç 7 iş günü)
Rapor: Tetkik yapıldıktan sonraki 30 dakika

9

Doppler USG

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 3 iş günü.

Rapor: Tetkik yapıldıktan sonraki 30 dakika

10

Kemik Dansitometri

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 1 iş günü

Rapor: Çekimden hemen sonra.

11

EKO çekilmesi

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 5 iş günü

Rapor:Tetkik yapıldıktan sonra en geç 30 dakika

12

EEG çekilmesi

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 10 iş günü

Rapor: Sabah çekimleri öğleden sonra.

Öğleden sonra çekimler, ertesi gün sabah verilir.

13

Uyku EEG çekilmesi

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 5 iş günü

Rapor: Çekimin yapıldığı gün öğleden sonra

 

14

EMG

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 20 iş günü

Rapor:Tetkikin yapıldığı gün hariç 1 iş günü

15

EKG

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ile en geç 1 saat

Rapor:Tetkik yapıldıktan hemen sonra

16

Efor Testi

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: En geç 1 iş günü

Rapor: Tetkik yapıldıktan hemen sonra

17

Muhtelif röntgen çekilmesi (Dijital Röntgen)

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

En geç 1 saat

18

Anestezi Eşliğinde Gastroskopi

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 15 Gün

Rapor: Tetkik yapıldıktan hemen sonra

19

Taş Kırma (ESWL)

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 1 iş günü

20

PET-CT

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 10 iş günü

Rapor:Tetkikin yapıldığı gün hariç 3 iş günü

21

Nükleer Tıp

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 3 iş günü

Rapor:Tetkikin yapıldığı gün hariç 1 iş günü

22

Anestezi Eşliğinde Kolonoskopi

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 20 iş günü

Rapor: Tetkik yapıldıktan hemen sonra

23

Sistoskopi

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 1 iş günü

Rapor: Tetkik yapıldıktan hemen sonra

24

Bronkoskopi

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Tetkikin istendiği günden itibaren en geç 1 iş günü

Rapor: Tetkik yapıldıktan hemen sonra

25

Fizik Tedavi Hizmetleri

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Aynı gün

26

Solunum Fonksiyon Testi

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ile en geç 30 dk

Rapor: Tetkik yapıldıktan hemen sonra

27

Odiyometri

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ile en geç 30 dk

Rapor: Tetkik yapıldıktan hemen sonra

28

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Hemogram, Koagülasyon, Sedimantasyon Tetkikleri

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 1 saat

29

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Eliza Laboratuvarı,

Anti HCV,Anti HIV,HBsAg,AntiHBs

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 4 saat

30

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kültür Laboratuvarı, Kültür Ve Antibiyogram

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Numune laboratuvara teslim edildikten sonra en geç 72 saat

31

Acil Laboratuvarı Biyokimya Sonuçları

*Acil muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 1 Saat

32

Acil Laboratuvarı İdrar Sonuçları

*Acil muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 1 Saat

33

Acil Laboratuvarı Kardiak Marker

*Acil muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 1 Saat

34

Acil Laboratuvarı Kan Gazı

*Acil muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

 

Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 1 Saat

 

35

Acil Mikrobiyoloji Laboratuvarı Hemogram

*Acil muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 10 dakika

36

Acil Mikrobiyoloji Laboratuvarı Gebelik testi

*Acil muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 10 dakika

37

Acil Mikrobiyoloji Laboratuvarı Protrombin zamanı

*Acil muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 30 dakika

38

Acil Mikrobiyoloji Laboratuvarı İNR

*Acil muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), numune alım ve kabul saati otomasyon üzerinden onaylanarak kabul edilir, sonuçlar otomasyon üzerinden onaylanır

Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 30 dakika

39

Acil Mikrobiyoloji Laboratuvarı Aptt

*Acil muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 30 dakika

40

Biyokimya LaboratuvarıBiyokimya

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç3 saat

41

Biyokimya LaboratuvarıHormon

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 3 saat

42

Biyokimya Laboratuvarıİdrar

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 1 saat

43

Biyokimya LaboratuvarıGaitada gizli kan

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

*T.C. Kimlik Kartı

Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 1 saat

44

Patoloji tetkikleri Biyopsi ve Ameliyat Materyalleri

*Poliklinik muayenesi veya ameliyat sonrası alınan numuneler hekimin istemi ile otomasyon kayıt işlemlerinden sonra incelenmek üzere Aydın Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarına gönderilmektedir.

Sonuç:Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 10 iş günü

45

Patoloji Tetkikleri Sitolojik Materyaller

 

*Poliklinik muayenesi veya ameliyat sonrası alınan numuneler hekimin istemi ile otomasyon kayıt işlemlerinden sonra incelenmek üzere Aydın Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarına gönderilmektedir.

Sonuç:Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 5 iş günü

Acil Durumlarda:

Numune teslim alındıktan sonraki gün.

46

Patoloji Tetkikleri Frozen (intraoperatif konsültasyon) materyali

*Ameliyat esnasında numune alınması ve hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi laboratuara teslim edilir.

Sonuç:Numune laboratuara teslim edildikten sonra en geç 30 dakika

47

Patoloji Tetkikleri Tahnit işlemi

 

*Ortalama 15-30 dakika süren tahnit işleminin bitiminde hemen sonra tahnit raporu hasta yakınına teslim edilir.

İşlem sonrası hemen

48

Psikolojik Testler

*Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır).

*T.C. Kimlik Kartı

Randevu: Poliklinik muayenesi sonrası hekim istemi ile en geç 20 iş günü

49

Sürücü Olur Raporunun Düzenlenmesi

*Aile hekimi tarafından verilen sevk evrakı ile ücretli olarak ilgili poliklinik başvurusu (Göz, İç hastalıkları, KBB, Ortopedi, Ruh ve Sinir Hastalıkları branşlarından birine),

*T.C. Kimlik Kartı (15 yaş üzeri için fotoğraflı)

Aynı gün

50

Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (Dilekçe ile başvuran hastalar için)

*MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) ya da Ayaktan Sağlık Kurulu Başvurusu

*4 adet fotoğraf (son altı aylık),

*Talep dilekçesi,

*T.C Kimlik Fotokopisi (15 yaş üzeri için fotoğraflı)

10 iş günü

51

Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (2022 sayılı yasadan yararlanacak/Gelir vergisinden muaf olacak hastalar için)

*2022 sayılı yasadan faydalanmak için;

**İkamet ettiği adresin bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğünden Hastanemize yazılmış üst yazı,

**4 adet fotoğraf (son altı aylık),

**T.C. Kimlik fotokopisi (15 yaş üzeri için fotoğraflı)

*Gelir vergisinden muaflık için;

**Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğünden alınacak üst yazı,

**4 adet fotoğraf (son altı aylık),

**T.C. Kimlik fotokopisi (15 yaş üzeri için fotoğraflı)

 

 

10 iş günü

52

Özürlü Sağlık Kurul Raporunun Düzenlenmesi

(Özel Eğitimden yararlanacak hastalar için)

*Talep dilekçesi (18 yaş altı için Anne-Baba veya vasisi tarafından verilecek ve kimlik ibraz edilecek, boşanmış anne ve babaların soyadları tutmadığından velayeti alan kişinin başvurusu gerekir.)

*4 adet fotoğraf (Son altı aylık),

*T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi,

*Önceden alınan özürlü sağlık kurul raporu (varsa), Rehberlik Araştırma Merkezinin vermiş olduğu rapor süresini belirten değerlendirme raporu, Özel eğitim aldığı merkez tarafından düzenlenmiş Gelişim Faaliyet Raporu

 

 

10 iş günü

53

İşe giriş, Durum bildirir, Silahsız/ Silahlı özel güvenlikler raporlarının düzenlenmesi

* MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) ya da Ayaktan Sağlık Kurulu Başvurusu *Talep dilekçesi,

*3 adet fotoğraf (Son altı aylık),

*T.C Kimlik fotokopisi (15 yaş üzeri için fotoğraflı),

*Vezne Makbuzu

10 iş günü

54

İstirahat Raporu (Sağlık Kurulu) Düzenlenmesi

 

*İstirahat veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği rapor kâğıdı,

 

1 iş günü

55

Malzeme raporları ve İşitme cihazı raporlarının düzenlenmesi

*T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi,

*İlgili tetkik sonuçları (Solunum fonksiyon testi, Akciğer kan gazı ve yapılan tetkik ve tahliller…)

1 iş günü

56

Sürekli İlaç Kullanım Raporu

*Poliklinik muayenesi sonrası hekim tarafından düzenlenir, gerekli tetkikler

1 iş günü

 

 

57

Yaş tahsisi, Evlilik raporu ve diğer adli vakalar için rapor düzenlenmesi

*Mahkemeden alınan üst yazı,

*3 adet fotoğraf (Son altı aylık),

*T.C Kimlik fotokopisi (15 yaş üzeri için fotoğraflı)

*Vezne Makbuzu

2 iş günü

58

Hasta Hakları Birimi Şikayet Başvurusu

*Hasta Hakları Başvuru Formu

*T.C. Kimlik Kartı

Ayrıca WEB üzerinden;

*https://hastahaklari.saglik.gov.tr/

*http://www.ataturkdh.saglik.gov.tr/ adreslerinden başvuru yapılabilir.

40 iş günü

59

Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi

*Kişinin kendisi ya da yasal temsilcisi tarafından başvuru dilekçesi,

*Savcılık kararı var ise “elden takipli ibareli” savcılık mahkeme yazısı, diğer kurum ve kuruluşlardan Talep dilekçesi,(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı),

*T.C. Kimlik Kartı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) ve Fotokopisi

5 iş günü

60

Bilgi edinme başvurusu

 

*Başvuru Dilekçesi (Ad-Soyad, İletişim Bilgilerini içeren)

*T.C. Kimlik Kartı

 

15 iş günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığı tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK VE İKİNCİ MÜRACAAT YERLERİ

İLKMÜRACAATYERİ

İKİNCİMÜRACAATYERİ

HASTA HAKLARI BİRİMİ

BAŞHEKİM YARDIMCISI

Adı Soyadı: Metin POLAT

Adı ve Soyadı: Doç.Dr.Duygu EREN DAĞLAR

Unvanı: Sosyal Çalışmacı

Görev Unvanı: Başhekim Yardımcısı

Adresi: Kurtuluş Mah. Cumhuriyet cad.No:61 Efeler / Aydın

Adresi : Kurtuluş Mah. Cumhuriyet cad.No:61 Efeler / Aydın

 

Telefon Numarası: 0 256 212 92 22

 

Telefon Numarası: 0 256 212 92 22

 

Fax Numarası: 0 256 212 35 03

Faks Numarası : 0 256 212 35 03

E-Posta Adresi: aydin82@saglik.gov.tr

E-Posta Adresi : aydin82@saglik.gov.tr