Poliklinikler
10 Kasım 2023

Polikliniklerimiz
Dahiliye Polikliniği
Genel Cerrahi Polikliniği
Göğüs Cerrahi Polikliniği
Beyin Cerrahi Polikliniği
Kalp Damar Cerrahi Polikliniği
Kardiyoloji Polikliniği
Göğüs Hastalıkları Polikliniği
Kulak Burun Boğaz Polikliniği
Nöroloji Polikliniği
Ortopedi Polikliniği
Üroloji Polikliniği
Psikiyatri Polikliniği
Enfeksiyon Polikliniği
Göz Polikliniği
Fizik Tedavi Polikliniği
Dermatoloji Polikliniği
Anestezi Polikliniği

Tıbbi Onkoloji