Ziyaretçi ve Refakatçı Kuralları
17 Şubat 2020

ZİYARETÇİ KURALLARIMIZ:

 • Serviste yatan hastalarımız için ziyaret saatleri her gün Gündüz saat: 13.00-14.00, Akşam saat: 19.00-20.00 saatleri arasındadır.
 • Ziyaret süresini 15dakikadan uzun tutmayınız.
 • Hastalarımızın sağlığı açısından kalabalık gruplar halinde ziyarette bulunmayınız. Bir hasta için aynı anda ikiden fazla ziyaretçi önerilmemektedir.
 • Hastalarımızın beslenmelerini denetim altında tutabilmek, alerjik reaksiyonları önleyebilmek ve hasta odalarında hijyen sağlayabilmek için katlara yiyecek ve çiçek çıkarılması yasaklanmıştır. Ziyaretçiler tarafından getirilen her türlü gıda maddesi veya eşya kapıda alıkonularak çıkarken sahibine iade edilir.
 • Ellerinizi yıkamadan hastanıza dokunmayınız.
 • Hasta yataklarına oturmayınız ve hastaların eşyalarını kullanmayınız.
 • Ziyaret saatinde diğer hastaları rahatsız etmeyiniz.
 • Ziyaret esnasında hasta mahremiyetine saygı gösteriniz.
 • Hasta odalarında yüksek sesle konuşmayınız.
 • Hastanemizin kapalı alanları ve bahçesinde sigara içmeyiniz.
 • Ziyaret sırasında hastaya bağlı bulunan ekipmanlara dokunmayınız.
 • Hastalarımızın oda kapısında uyarı işaretleri varsa lütfen dikkat ediniz.
 • Özel eşyalarınızı güvenlik açısından ortada bırakmayınız.
 • 10 yaşından küçük çocuklar ziyaretçi olarak kabul edilmemektedir.
 • Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birine yakalanmış olanlarla, ziyaretlerinde herhangi bir sebeple sakınca bulunan hastaların ziyaret edilmesi yasaktır.
 • Dilek-Öneri ve Teşekkürlerinizi hastanemiz servis ve poliklinik girişlerinde bulunan Dilek-Öneri kutularına bırakabilir, hastanemiz Hasta Hakları Birimine başvuruda bulunabilir veya hastanemiz web sayfasından bildirimde bulunabilirsiniz.

REFAKATÇİ KURALLARIMIZ:

 • Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanızın hekimi tarafından belirlenmekte ve özel durumlar dışında refakatçi tek kişi ile sınırlandırılmaktadır.
 • Hastanızın yatışından sonra refakatçi kartınızı klinik sekreterlerinden isteyiniz. Hastanız taburcu olduğu esnada klinik sekreterine teslim ediniz.
 • Kurumumuz tarafından size verilen refakatçi kartlarını yanınızda taşıyınız.
 • Refakatçi değişimlerinizi ziyaret saatinde yapmaya özen gösteriniz.
 • Hastanızın ve diğer hastaların sağlığı ve güvenliği için Hekiminiz ve Hemşirenizin direktiflerine uyunuz.
 • Hastanızın bakımına izin verilen ölçüde yardım ediniz.
 • Teknik sorunlara neden olabileceği için hasta odalarında su ısıtıcısı vb. cihazları bulundurmayınız.
 • Hastane kurallarına uymayan, binaya, cihazlara, eşyalara kasti zarar veren, yapılan uyarıları dikkate almayan, diğer hasta-hasta yakınlarına ve çalışanlara rahatsızlık veren hastalar (hayati zorunluluk hariç) ve hasta yakınları Uzman Hekim ve Başhekim onayı ile kurumdan çıkarılabilir.
 • Dilek-Öneri ve Teşekkürlerinizi hastanemiz servis ve poliklinik girişlerinde bulunan Dilek-Öneri kutularına bırakabilir, hastanemiz Hasta Hakları Birimine başvuruda bulunabilirsiniz.

YOĞUN BAKIM KURALLARIMIZ:

 • Tüm yoğun bakımlarımız için ziyaret her gün; Gündüz saat:   13:00 – 14:00, Akşam saat: 19:00 - 20:00

             saatleri arasındadır.

 • Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmemektedir.
 • 18 yaşından küçük hasta çocuklarının ziyareti enfeksiyon kontrol ilkelerine uyulması ve hastanın hekiminin uygun görmesi halinde gerçekleşir. Diğer türlü çocukların yoğun bakıma ziyareti yasaktır.
 • Hasta ziyareti her hasta için 1 kişi ile sınırlıdır.
 • Ziyaret süresi toplam 5 dakikadır.
 • Ziyaretçiler yoğun bakım servisine görevli sağlık personelinin refakatinde alınır.
 • Hasta ziyaretlerinde enfeksiyonların önlenebilmesi için uyulması gereken en önemli temel kural el hijyeninin sağlanmasıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası mutlaka el hijyeninize özen gösteriniz; ellerinizi yıkayınız ve/veya dezenfekte ediniz.
 • Görevli sağlık personelinin yönlendirmesi ile kişisel koruyucu ekipmanları (önlük, galoş, bone) giyiniz.
 • Lütfen hasta yataklarına oturmayınız.
 • Sizin, hastanızın ve diğer tüm hastalarımızın sağlığı açısından ziyaret sırasında kendi hastanız dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmeyiniz.
 • Ziyaret sırasında acil bir durum olursa ziyaret hekim/sağlık çalışanı tarafından sonlandırılabilir.
 • Hastanızı takip eden doktorun hasta ziyaretine izin vermediği özel durumlarda, toplumda salgın varlığında, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ziyaret kısıtlaması getirilebilir. Hastanızın sağlığı açısından bu gibi durumlarda lütfen ısrar etmeyiniz.
 • Ayrıca; Yoğun Bakım Üniteleri tek yataklı üniteler değildir. Sizin hastanızın yanında başka hastaların da aynı ünitede tedavi aldığını unutmayınız. Hastaların herhangi biri açısından uygun olunmadığında, ziyaretçi saati gelmesine rağmen Yoğun Bakım Ekibinin sizleri Yoğun Bakım Ünitesi’ne kabul etmesi gecikebilir. Bu durumda lütfen sabırlı olup sizlere bilgi verilmesini bekleyiniz ve izinsiz olarak Yoğun Bakım Ünitesi’ne girmeye çalışmayınız.

Anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Geçmiş olsun dileklerimizle…

                                                                 

BAŞHEKİMLİK