Komite ve Ekipler
05 Nisan 2022


              KOMİTE VE EKİPLERİMİZ

1  .Acil Durum ve Afet Yönetimi

2  .Acil Servis Konsültasyon Değerlendirme Ekibi

3  .Beyaz Kod Yönetim Ekibi

4  .Bilgi Güvenliği Ekibi

5  .Bina Turu Ekibi

6  .Çalışan Görüş- Öneri Değerlendirme Ekibi

7  .Eğitim Komitesi

8  .Enfeksiyon Kontrol Komitesi

9  .Hasta Güvenliği Komitesi

10.Hasta Görüş- Öneri Değerlendirme Ekibi

11.İlaç Yönetimi Ekibi

12.İSG Kurulu

13.Kan Transfüzyon Komitesi

14.Kırmızı Kod Yönetim Ekibi

15.Klinik Kalite Değerlendirme Ekibi

16.Mavi Kod Yönetim Ekibi
17.
Nütrisyon Destek Ekibi

18.Organ, Doku, Bağış ve Nakil Komitesi

19.Pembe Kod Yönetim Ekibi

20.Radyasyon Güvenliği Komitesi

21.Risk Yönetim Kurulu

22.Tesis Güvenliği Komitesi
23.
Turuncu Kod Yönetim Ekibi