TGAP Birimi
05 Nisan 2022

TGAP BİRİMİ


EKİPTEKİ GÖREVİ

ÜNVAN

SORUMLULAR

Başkan

Başhekim Yardımcısı

Op. Dr. Onur PEKER

Birim Sorumlusu

Müd.Yard.

Şükran ALFAK

Üye

Müd.Yard.

Ömür AKYILDIZ

Üye

Turgay KOŞGİN

Üye

Murat ÇÖPÜR

Üye

Yasin ÇELTİKOĞLU