Yükseköğretim Staj Başvuruları İçin Gerekli Evraklar
05 Nisan 2022

1. ZORUNLU STAJ FORMU  (4 adet) FORMUN ASLI VE ISLAK İMZALI OLACAK, FOTOKOPİ OLMAYACAK   (Okuldan ıslak imzalı ve kaşeli  “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası”nın  (5510) Üniversite tarafından yapılacağını belirten) 

2.STAJ SÖZLEŞMESİ   (4 adet)  FORMUN ASLI VE ISLAK İMZALI OLACAK, FOTOKOPİ OLMAYACAK !!!( Sözleşme nüshaları Öğrenci, Okul, Mutemetlik ve Eğitim Biriminde olacak şekilde 4 adettir)

3.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KATILIM BELGESİ   (16 saatlik)  

4.ÖĞRENCİ BELGESİ 

5.NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

6.FOTOĞRAF  (1 adet vesikalık) 

7.SGK Kağıdı  (Üniversite tarafından yaptırılan ve staj tarihlerini belirten sigorta kağıdı)

8.SAĞLIK TARAMA BELGESİ  (OSGB den alınan Periyodik İşe Giriş Muayene Formu ) 
Hemogram, Hepatit markırları, HIV testi, ALT, AST, Total protein, Albumin, AKŞ Kan tahlilleri ve PA akciğer grafisi 
(Yeni tarihli ve  “Hastanede Staj yapmasında sakınca yoktur” ibaresi yazılmış olacak)

9.HAV ve HBV aşılarının tamamlanmış olması gerekmektedir.  
(Aşı kartının fotokopisi eğitim birimine teslim edilecektir)

10.PCR testi (staja gelmeden 1 gün önce yaptırılarak, sonuç kağıdı Eğitim Birimine teslim edilecektir)

11.IBAN no
      12.Bilgi Güvenliği Gizlilik Sözleşmesi:Staja başlamadan önce  öğrenci ve Kurum arasında  imzalanır.    
NOT : Ziraat Bankası Efeler Şubesinden hesap açılarak IBAN numasını Hastanemiz Mutemetlik Birimine teslim etmeniz gerekmektedir. (Staj ücret ödemesi için)