Dünya’nın üçte ikisinde iyot eksikliği olduğu bilinmektedir. İyon molekülleri vücutta çok önemli olan troid hormonlarının üretiminde kullanılır.
18 Şubat 2020

Dünya’nın üçte ikisinde iyot eksikliği olduğu bilinmektedir. İyon molekülleri vücutta çok önemli olan troid hormonlarının üretiminde kullanılır. T3 ve T4 olarak bilinene bu hormonlar neredeyse bütün hücreleriniz ile bağlantı kurar ve onların işlevlerini düzenler.

Ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesine yönelik olarak,  1994 yılından beri Bakanlığımız-UNICEF işbirliğinde “İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı” nı yürütmektedir. Programın başlangıcında iyotlu tuz tüketim oranı yüzde 18 iken,  2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasına göre, hane halkının %85.3’ ünün iyotlu tuz kullandığı görülmüştür. Kırsal alanda hane halkının % 71.5’i iyotlu tuz kullanırken, kentlerde bu oran %89.9’a çıkmaktadır.