T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 19/02/2020

HASTA HAKLARI

            Hastanemizde hizmet sunumunda, zamanı ve enerjiyi planlamak emek israfında çok önemli bir faktördür.

Hasta Hakları, insan haklarının sağlık hizmetlerine uygulanmasıdır.

Hasta haklarının geliştirilmesinin temel amacı, sağlık hizmetlerinden yararlanan kişilerin desteklenmesi, güçlendirilmesi ve böylelikle hizmet kalitesini artırarak sağlığın geliştirilmesidir.

HASTA HAKLARININ AMAÇLARI

  • Hastalara sağlık hizmetlerinden tam yararlanma konusunda yardım etmek.
  • Hasta- Sağlık çalışanı ilişkisini desteklemek, geliştirmek.
  • Hastaların sağlık hizmeti sürecine aktif katılımını kolaylaştırmak.
  • Hasta eğitimini genel bir uygulama haline getirerek sağlık hizmeti etkinliğini artırmak.
  • Sağlık hizmeti alan, sunan ve aracılık eden kişiler arasında iletişim fırsatları yaratmak, var olanları güçlendirmek.
  • Hasta-Sağlık çalışanı ilişkisinin işbirliği temeline dayandırılmasını sağlamak, böylelikle daha etkin ve güvenilir bir model oluşturmak.
  • Hasta Haklarıyla ilgili başvuru mekanizmaları oluşturarak sağlık hizmeti ortamında iç kontrolü sağlamak.