UZ.DR. REMZİYE GİZEM HÜNKAR TEKİNARSLAN
31 Mayıs 2019

Adı Soyadı: Remziye gizem HÜNKAR TEKİNARSLAN

Doğum Yeri ve Tarihi: 1981/ TEKİRDAĞ

Bölümü: Nöroloji

Yabancı Dil: İngilizce

Mezun olduğu Tıp Fakültesi: Trakya Üni. Tıp Fak.

Uzmanlık Eğitimi: Trakya Üni. Nöroloji A.D

Çalıştığı Kurumlar;

 Katıldığı kurs ve sertifika programları: